PICO E-OFFICE Văn Phòng Điện Tử

Nhân sự

Tổng số nhân viên đang làm việc
1229

Cấp Quản lý

Bao gồm tất cả các cấp quản lý
171

Nhân viên

Bao gồm tất cả các trung tâm
1057

Tài liệu gần đây

Số liệu tải lên gần đây của thư viện

Giới tính

Biểu đồ giới tính toàn công ty
100%
60 % Nam
40 % Nữ
0 % Khác

Văn Phòng Không Giấy Tờ

Mr. Trịnh Đức Tuấn
Tổng Giám Đốc
Văn Phòng Điện Tử Pico là một hệ thống phần mềm giúp các thao tác, nghiệp vụ văn phòng được xử lý trên nền tảng máy tính và đặc biệt là Internet. Sẽ không cần giấy tờ, sẽ chỉ là những thao tác nghiệp vụ đã được lập trình để hệ thống giúp cho người dùng làm việc trong một văn phòng điện tử.

Sự kiện sinh nhật

Lê Thị Lan
Lê Thị Lan
23/10/1982 - Nữ - PICO1483
Mạc Thị Thu Ngọc
Mạc Thị Thu Ngọc
24/10/1988 - Nữ - PICO1127
Nguyễn Văn Viễn
Nguyễn Văn Viễn
23/10/1989 - Nam - KTV096
Vũ Danh Phong
Vũ Danh Phong
23/10/1993 - Nam - TEC989
Lê Ninh
Lê Ninh
23/10/1995 - Nam - PICO3420
Bùi Xuân Tiến
Bùi Xuân Tiến
23/10/1995 - Nam - PICO3418