Nhân sự

Tổng số nhân viên đang làm việc
1135

Cấp Quản lý

Bao gồm tất cả các cấp quản lý
159

Nhân viên

Bao gồm tất cả các trung tâm
976

Tài liệu gần đây

Số liệu tải lên gần đây của thư viện

Giới tính

Biểu đồ giới tính toàn công ty
100%
61 % Nam
39 % Nữ
0 % Khác

Văn Phòng Không Giấy Tờ

Mr. Trịnh Đức Tuấn
Tổng Giám Đốc
Văn Phòng Điện Tử Pico là một hệ thống phần mềm giúp các thao tác, nghiệp vụ văn phòng được xử lý trên nền tảng máy tính và đặc biệt là Internet. Sẽ không cần giấy tờ, sẽ chỉ là những thao tác nghiệp vụ đã được lập trình để hệ thống giúp cho người dùng làm việc trong một văn phòng điện tử.

Sự kiện sinh nhật

Nguyễn Thị Phương
Nguyễn Thị Phương
22/02/1985 - Nữ - ACC498
Nguyễn Bá Hưng
Nguyễn Bá Hưng
21/02/1991 - Nam - KTV260
Đỗ Văn Nguyện
Đỗ Văn Nguyện
21/02/1995 - Nam - PICO3689
Vũ Văn Hùng
Vũ Văn Hùng
21/02/1995 - Nam - PICO3994
Nguyễn Trường An
Nguyễn Trường An
22/02/1995 - Nam - PICO3978