PICO E-OFFICE Văn Phòng Điện Tử

Nhân sự

Tổng số nhân viên đang làm việc
1153

Cấp Quản lý

Bao gồm tất cả các cấp quản lý
164

Nhân viên

Bao gồm tất cả các trung tâm
989

Tài liệu gần đây

Số liệu tải lên gần đây của thư viện

Giới tính

Biểu đồ giới tính toàn công ty
100%
61 % Nam
39 % Nữ
0 % Khác

Văn Phòng Không Giấy Tờ

Mr. Trịnh Đức Tuấn
Tổng Giám Đốc
Văn Phòng Điện Tử Pico là một hệ thống phần mềm giúp các thao tác, nghiệp vụ văn phòng được xử lý trên nền tảng máy tính và đặc biệt là Internet. Sẽ không cần giấy tờ, sẽ chỉ là những thao tác nghiệp vụ đã được lập trình để hệ thống giúp cho người dùng làm việc trong một văn phòng điện tử.

Sự kiện sinh nhật

Nguyễn Đức Quân
Nguyễn Đức Quân
16/12/1987 - Nam - PICO170
Ngô Thị Xuyên
Ngô Thị Xuyên
16/12/1989 - Nữ - INV645
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
16/12/1991 - Nữ - PICO3746
Đỗ Thị Chinh
Đỗ Thị Chinh
16/12/1995 - Nữ - PICO3235
Đinh Văn Duy
Đinh Văn Duy
17/12/1996 - Nam - PICO3775
Lê Văn Năm
Lê Văn Năm
17/12/1997 - Nam - INV1066